ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ „РАЙ“ – 2021 БУНГАЛА

 1. Условия за резервации:
 2. При резервация и настаняване, всеки клиент е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг “РАЙ” и изложен на видно място на рецепция. Заедно с това  приема и настоящите Oбщи условия независимо от начина, по който е направена резервацията (онлайн, по телефона или на място).
 3. Резервации могат да бъдат направени на телефон: +359 899155481, на e-mail:info@campingrai.com директно на нашата уеб страница: https://campingrai.com  или на място в Къмпинг „РАЙ“.
 4. След получаване на авансово плащане от клиента, резервацията е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.
 5. Уведомително съобщение за потвърждение на резервацията съдържа описание на тип и брой на резервирани бунгала, дата и час на настаняване и напускане на хотела, брой на възрастни и деца, както и друга информация, посочена в заявката за резервация.
 6. В периода между запитването и действителното осъществяване на резервацията, наличността може да се промени и това може да доведе до промяна в първоначалната цена или нейната наличност.
 7. Всички резервации ще останат временни, докато клиентът не заплати посочения по-долу депозит, потвърждаващ резервацията. След получаване на депозита, Къмпингът ще изпрати на клиента уведомително съобщение за потвърждение на резервацията.
 8. Всяка резервация е лична и клиентът е отговорен за извършването на всякакви изменения по нея.
 9. Ако клиентът прави резервация от името на трето лице, той трябва да предостави детайлна информация за титуляра на резервацията. Клиентът е задължен да информира титуляра на резервацията относно нашите Общи условия.
 10. При резервация клиентът е длъжен да уведоми хотела за всякакви специални изисквания, за да се даде възможност на персонала, да отговори на нуждите му.
 11. Цени и Плащания:
 12. Всички, публикувани цени са за бунгало на вечер и включват:
  1.  ДДС
  2. туристически данък

– паркомясто за превозно средство, в зависимост от типа бунгало:

– едно паркомясто за едностайно бунгало

– две паркоместа за двустайно бунгало

 • безплатен интернет
 • „ДИАС” ЕООД приема следните методи на плащане:
 • В брой, в български левове
 • Чрез ПОС терминал, на място
 • Чрез банков превод по следната банкова сметка:

 Банка : ПИБ Варна,

“ДИАС” ЕООД –

IBAN: BG89 FINV 9150 1000 1327 38,

BIC: FINVBGSF

 • Чрез кредитна / дебитна карта
 • Плащания и фактури
 • При заплащане на резервация за бунгало по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номерът на резервацията, както и името на лицето, титуляр на резервацията.
 • Информация за плащането се съдържа в потвърждението на резервацията.
 • В случай, че клиентът желае да получи фактура за направеното плащане, извършено по банков или друг електронен път, трябва незабавно след получаване на потвърждението на резервацията да ни изпрати данните за фактура. При плащане на място е необходимо единствено да уведомите служителя на рецепция, който Ви обслужва, и да предоставите данните за фактура.
 • Възстановяване на суми, платени по банков или друг електронен път, се извършва по банкова сметка на клиента, от която е направено плащането, в срок от 10 работни дни.
 • Възстановяване на суми, платени в брой, се извършва на място, на рецепцията на Къмпинга.
 • Условия за анулиране:
 • Като изискуем гарантиращ депозит се изисква 30% от стойността на резервацията . Плащането от страна на клиента следва да се извърши в рамките на не повече от 7 (седем) дни след изпращането на потвърдителен имейл от страна на „Къмпинг РАЙ“.
 • Доплащането, в размер на 70% от стойността на резервацията, следва да бъде извършено  при настаняване.
 • При анулация на потвърдена резервация в срок до 30 дни преди датата на настаняване, сумата, платена предварително от клиента, ще бъде възстановена, а резервацията ще се счита за анулирана.
 • При анулация на потвърдена резервация в срок до 30 дни преди датата на настаняване, 50 % от сумата, платена предварително от клиента, ще бъде възстановена, а резервацията ще се счита за анулирана.
 • За анулации, направени след 30 дни преди датата на настаняване, като неустойка се удържа цялата стойност на платената резервация.
 • Ако клиентът не плати, или не предостави платежен документ за внесен депозит в рамките на указания срок за плащане, „КъмпингРАЙ“  си запазва правото да анулира резервацията.
 • При анулация на резервацията в деня на настаняване или в случай на неявяване на клиент, като неустойка се удържа цялата стойност на платената резервация.
 • При по-ранно отпътуване стойността на неизползваната част от резервацията не се възстановява.
 • Във връзка с епидемиологичната обстановка в световен мащаб и форс мажорни обстоятелства – карантина или положителен PCR тест, се издава ваучер за платената стойност с валидност 2 месеца.
 • Условия за настаняване:
 • Работното време на Рецепция е от 08:00 до 22:00 часа. Настаняването в Къмпинга започва от 13:00 часа.
 • Клиентът е длъжен да предостави всички данни, поискани му от рецепциониста, необходими за осъществяване на настаняването.
 • Настаняване на деца:
 • Детски креватчета се предоставят безплатно. Те трябва да бъдат заявени предварително при резервация.
 • Домашните любимци:
 • Клиентите трябва да информират за наличието на домашен любимец по време на престоя, при резервация или най-късно до 7 дни преди настаняване.
 • В бунгалата на къмпинг „РАЙ“ се допуска настаняване на клиенти с кучета с тегло до 20 кг.
 • В случай, че домашният любимец е над 20кг. и клиентът откаже настаняване поради недопускане на домашния любимец, заплатената сума не се възстановява.
 • Домашните любимци трябва да бъдат под постоянния контрол и грижи на клиента.
 • При установяване на щети, нанесени от домашния любимец, Къмпингът удържа сума , съответстваща на нанесената щета.
 • При напускане на клиентите и установяване на ненанесени щети от домашният любимец се дължи сума за възстановяване на щетата. Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията, а за действащите наемни правоотношения е основание за едностранното им, предсрочно прекратяване.
 • Условия за напускане:
 • Всички клиенти са длъжни да освободят помещенията, в които са настанени, до 11:00 часа в деня на освобождаване на бунгалото. При по-късно освобождаване на бунгалото се дължи неустойка, както следва: 
  • При просрочие се дължи неустойка в размер на 50% от стойността на нощувката.
 • В случай на повреда от страна на клиента на имущество, собственост на Къмпинга, ако повредата е причинена чрез употреба извън типичната такава за конкретната вещ, клиентът дължи заплащане на стойността на увредената вещ, според ценоразписа, който е наличен във всяко бунгало.
 • Във всяко бунгало има наличен опис на инвентара, както и ценоразпис на наличните в него артикули. В случай на установена липса на артикул от инвентара на бунгалото, клиентът дължи заплащане на липсващия артикул.
 • При загубени/забравени вещи, установени от клиентите, същите следва да се свържат по мейл с  Къмпинг „РАЙ“ в кратък срок и да уведомят служителите за загубата, с описание на всяка една от вещите: вид, марка, размер, цвят и други индивидуализиращи я белези, както и описание на всякакви относими факти и обстоятелства. Служителите на Къмпинга ще окажат съдействие на клиентите.
 • Поведение на клиентите и щети:
 • Къмпинг „РАЙ“ си запазва правото да търси обезщетение от клиентите си за всички злонамерени актове, които не отговарят на добрите нрави и общоприети норми, и водят до увреждане на имуществото на хотела.
 • Клиентите са длъжни да спазват прилично поведение на територията на Къмпинг „РАЙ“ и тишина в часовете от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 8:00ч., както и да не нарушават личният живот и спокойствие на останалите почиващи на Къмпинг „РАЙ“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ „РАЙ“ – 2021

КАРАВАНИ

 1. Условия за резервации:
 2. При резервация и настаняване, всеки клиент е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг “РАЙ” и изложен на видно място на рецепция. Заедно с това  приема и настоящите Oбщи условия, независимо от начина, по който е направена резервацията (онлайн, по телефона или на място).
 3. Резервации могат да бъдат направени на телефон: +359 899412566 или на тел +359 899155481 , на e-mail: info@campingrai.com, директно на нашата уеб страница: https://campingrai.com  или на място в Къмпинг „РАЙ“.
 4. В периода между запитването и действителното осъществяване на резервацията, наличността може да се промени и това може да доведе до промяна в първоначалната цена или нейната наличност.
 5. Всички резервации ще останат временни, докато клиентът не заплати посочения по-долу депозит, потвърждаващ резервацията. След получаване на депозита, Къмпингът ще изпрати на клиента уведомително съобщение за потвърждение на резервацията.
 6. След получаване на авансово плащане от клиента, резервацията е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.
 7. Всяка резервация е лична и клиентът е отговорен за извършването на всякакви изменения по нея.
 8. Ако клиентът прави резервация от името на трето лице, той трябва да предостави детайлна информация за титуляра на резервацията. Клиентът е задължен да информира титуляра на резервацията относно нашите Общи условия.
 • Цени и Плащания:
 • Всички, публикувани цени са за парцел за цял сезон /01.05-30.09.2021г./ и включват:
  • ДДС
  • туристически данък
  • до четири регистрирани лица в един парцел за каравана за една нощувка
  • Електрическо захранване до 10А /2,20 kW/с лични средства за свързване на летуващият на каравана/
  • Водоснабдяване /с лични средства за свързване на летуващия на каравана/
  • Ползване на санитарни помещения /душове, WC/
  • Сметоизвозване
 • „ДИАС“ ЕООД приема следните методи на плащане:
 • В брой, в български левове
 • Чрез ПОС терминал, на място
 • Чрез банков превод по следната банкова сметка:

 Банка: ПИБ Варна,

“ДИАС” ЕООД –

IBAN: BG89 FINV 9150 1000 1327 38,

BIC: FINVBGSF

 • Чрез кредитна / дебитна карта
 • Плащания и фактури:
 • При заплащане на парцел по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номерът на резервацията, номерът на резервирания парцел, както и името на лицето, на което е направена резервацията.
 • Информация за плащането се съдържа в потвърждението на резервацията.
 • В случай, че клиентът желае да получи фактура за направеното плащане, извършено по банков или друг електронен път, трябва незабавно след получаване на потвърждението на резервацията да ни изпрати данните за фактура. При плащане на място е необходимо единствено да уведомите служителя на рецепция, който Ви обслужва, и да предоставите данните за фактура.
 • Възстановяване на суми, платени по банков или друг електронен път, се извършва по банкова сметка на клиента, от която е направено плащането, в срок от 10 работни дни.
 • Възстановяване на суми, платени в брой, се извършва на място, на рецепцията на Къмпинга.
 • Условия за анулиране:
 • Гостът заплаща 100% от дължимата сума за целия престой при резервация, в срок от 5 (пет) работни дни след потвърждение от  страна на „ДИАС“ ЕООД, че парцелът може да бъде нает.
 • В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 30 /тридесет дни/ преди началната дата за стартиране на сезон 2021 – 01.05.2021г.
 • В случай на анулиране след този срок, „ДИАС“  ЕООД задържа 100% от авансово платената сума.
 • При резервация и настаняване след началната дата за стартиране на сезон 2021 – 01.05.2021г., гостът заплаща 100% от общата дължима сума за целия престой в срок от 5 (пет) работни дни след потвърждение от  страна на „ДИАС“ ЕООД, че парцелът може да бъде нает.
 • В случай на анулиране на резервация, направена след началото на сезона, „ДИАС“ ЕООД  задържа 100% от заплатената сума.
 • В случай, че сумата от авансовото плащане не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира.
 • Условия за настаняване:
 • Работното време на Рецепция е от 09:00 до 18:00 часа.
 • Разполагането на каравани на територията на къмпинга се извършва от служители и техника на къмпинга от 09:00 до 18:00ч.
 • При пристигане извън посочените часове за настаняване, караваната се оставя на територията на къмпинга, а разполагането и свързването към електрозахранване и водоснабдяване се извършва на следващия ден. 
 • Позволеният брой на лица, настанени в един парцел е до 4 /четири/ души. След  предварително известяване,  в един парцел, могат да бъдат допуснати още до 3 /три/ лица, със статут на гостуващи туристи към къмпингуващия. Всички лица на територията на Къмпинга подлежат на регистрация на рецепция при пристигане.
 • Настаняването на къмпингуващи средства става съгласно схема за разполагане на къмпингуващи средства, публикувана в официалния сайт на „КЪМПИНГ РАЙ“. Лица под 18 годни се настаняват само с придружител /родител/.
 • Клиентът е длъжен да предостави всички данни, поискани му от рецепциониста, необходими за осъществяване на настаняването.
 • При желание от страна на къмпингуващите да удължат срока на своя престой, същите се задължават да уведомят за това дежурния администратор на Къмпинга минимум три дни преди крайния срок за напускане.
 • Домашните любимци:
 • Домашни любимци на територията на Къмпинга за пребиваване в каравани се допускат, след заплащане на такса в размер на 3,00 / три лева/ на ден. Забранява се свободното им отглеждане и разхождане на територията на Къмпинг „РАЙ“. Кучетата трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително  използването на намордник. 
 • Условия за напускане:
 • Освобождаването на парцела за каравана става задължително до 12:00 часа. При неспазване на часа за освобождаване, нарушителят дължи на Къмпинга заплащане на парична санкция в размер на половината от стойността на една нощувка, съгласно действащия ценоразпис.
 • Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.
 • При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в Къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.
 • Ако в срок до три дни, след изтичане на крайния срок на престоя, парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на Къмпинга къмпингуващото средство. В този случай „КЪМПИНГ РАЙ“ не носи отговорност за евентуално причинените от това  вреди. С приемането на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващият, наел парцел, декларира своето съгласие и не възразява срещу правото на „КЪМПИНГ РАЙ” да изведе извън района на Къмпинга къмпингуващото средство.
 • Поведение на клиентите и щети:
 • Къмпинг „РАЙ“ си запазва правото да търси обезщетение от клиентите си за всички злонамерени актове, които не отговарят на добрите нрави и общоприети норми, и водят до увреждане на имуществото на Къмпинга.
 • Клиентите са длъжни да спазват прилично поведение на територията на Къмпинг „РАЙ“ и тишина в часовете от 14:00ч. до 16:00ч. и от 23:00ч. до 8:00ч., както и да не нарушават личният живот и спокойствие на останалите почиващи на Къмпинг „РАЙ“.

За нас

Едно райско кътче,рядко съчетание на лонгозни гори,река и море.

Кои сме ние?

КК КамчияАврен, Варна, България 9132

За връзка с нас

Работно време: 8:00 – 22:000899155481info@campingrai.com

Къмпинг РАЙ © 2018. Всички права запазени. Дизайн и SEO OptimiziraiMe.bg